Trygghetsgaranti

  • 10 års ansvar på tätskikten vi monterar
  • Avtal – Skrivs innan arbetet påbörjas och innehåller vad som ingår i det avtalade priset
  • Arbetsplanering – Vad gör vi när. Följ arbetets gång
  • Underlättar – Vi täcker golven vi måste gå på till badrummet och skärmar av mot damm och smuts till övriga bostaden. Transporterar bort allt överblivet material
  • Dammfri rivning – Under rivningstiden använder vi luftrenare för att minimera spridning av damm i boendemiljön

GVK Säkra våtrum

GVK = Golvbranschens Våtrumskontroll som har som mål att komma till rätta med vattenskador i våra våtutrymmen. Läs mer om GVK.