Trygghetsgaranti

  • 10 års ansvar på tätskikten vi monterar.
  • Avtal – Skrivs innan arbetet påbörjas och innehåller vad som skall göras och vad som ingår i det avtalade priset.
  • Arbetsplanering – Vad gör vi när, följ arbetets gång.
  • Underlättar – Vi täcker golven vi måste gå på till badrummet och skärmar av mot damm och smuts till övriga bostaden. Transporterar bort allt överblivet material.
  • Dammfri rivning – Under rivningstiden använder vi luftrenare för att minimera spridning av damm i boendemiljön.

GVK Säkra våtrum

GVK = Golvbranschens Våtrumskontroll som har som mål att komma till rätta med vattenskadorna i våra våtutrymmen. Läs mer om GVK.