GVK

GVK = Golvbranschens Våtrumskontroll

”GVK bildades 1988 och är en stiftelse där byggherrar, förvaltare och entreprenörer ingår. Dessa har som gemensamt mål att komma till rätta med vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora skadekostnader som bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört under årens lopp. Verksamheten omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader av plast och keramiska material samt administreras genom stiftelsens bolag, AB Svensk Våtrumskontroll.”

GVK innebär säkra våtrum genom:

  • auktoriserade företag med specialutbildad personal för våtrumsarbeten
  • råd och anvisningar för hur underlaget ska vara beskaffat innan tät-/ytskikt appliceras/monteras,
  • de s.k. GVK-förutsättningarna
  • branschgodkända produkter/konstruktioner (plast och keramik)
  • ständiga kvalitetskontroller på utförda arbeten i våtutrymmen genom GVK:s länskontrollanter

Vid mer information besök gärna: GVK:s hemsida